досетливост

досетливост
същ. - прозорливост, съобразителност, проницателност, предвидливост, далновидност, догадливост, остроумие, схватливост, усетливост
същ. - находчивост, изобретателност

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Паламед — мит. во старогрчката митологија: син на евбејскиот крал Навплиј, истакнат јунак во Тројанската војна според преданието, му се припишува пронаогањето на писмото, на бројниот систем, астрономијата и воопшто голема досетливост, како и дека го открил …   Macedonian dictionary

  • акумен — (лат acumen) острина на разумот, остроумност, досетливост, бистрина, проникливост …   Macedonian dictionary

  • версатилитет — (лат. versatilitas) 1. превртливост, колебливост, променливост 2. вештина, досетливост …   Macedonian dictionary

  • дијалектика — (грч. dialektike) 1. наука за општите закони на движењето и развитокот на природата, на општеството и на човековото мислење што ги разгледува природните појави во вечното движење и менување, а развојот на природата го гледа како резултат на… …   Macedonian dictionary

  • инвенција — (лат. inventio) 1. досетливост пронаоѓачки талент фантазија, творечка фантазија способност за пронаоѓање 2. пронајдок, откритие …   Macedonian dictionary

  • марифетлак — (тур. marifetlik) мајсторија, досетливост, препреденост, лукавство …   Macedonian dictionary

  • впечатлителност — същ. схватливост, възприемчивост, чувствителност, досетливост, догадливост, внимателност, внимание …   Български синонимен речник

  • възприемчивост — същ. схватливост, прозорливост, досетливост, догадливост, впечатлителност, чувствителност, внимание, податливост …   Български синонимен речник

  • далновидност — същ. предвидливост, прозорливост, досетливост същ. проникновение, проницателност, въображение, поглед същ. пресметливост, интелигентност …   Български синонимен речник

  • изобретателност — същ. изкуство, умение, сръчност същ. находчивост, съобразителност, досетливост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”